Regler för MD-22

Regler för Ljungby Motorklubbs tävlande medlemmar som skall deltaga i
Midsommardansen 2022-05-07

1. Anskaffa 5 st. funktionärer per ekipage till tävlingen. Dessa
anmäler man som tillgängliga senast 1 månad före tävling till
Tävlingsledaren.


2. Vara behjälplig i besiktningen tävlingsdagen.


3. Vara behjälplig före tävlingen under hela tiden som
förberedelserna sker. Ex. kontakta boende utmed banan, jobba
i sponsorgruppen, administration m.m.

Ljungby Motorklubb